Att katter och hundar är olika är ju något som alla vet – det är just därför man kan tala om ”hundmänniskor” och ”kattmänniskor”, för att vissa föredrar hundarnas livliga entusiasm och lojalitet, medan andra föredrar katternas mer reserverade individualism. Ett tillfälle då skillnaderna mellan hundar och katter blir som tydligast är då det är dags att åka till veterinären. På hundar märks deras stress och obehag ofta tydligt, till exempel genom att de blir rastlösa, gnyr och flåsar. Katter kan däremot vara stressade utan att det syns utanpå dem; istället lagrar de sin stress inombords, och släpper sedan ut den i en stor explosion, som vanligtvis uppstår när man har kommit fram till veterinären och det är dags att lyfta upp katten på undersökningsbordet. Både veterinär och kattägare kan då få sig några rivsår. För både kattens och ens egens skull är det därför bäst att man gör allt man kan för att minska kattens stress inför veterinärbesöket så mycket som möjligt.

Detta är något som bör påbörjas redan när katten är liten, genom att man vänjer katten vid att bli berörd och hanterad. Man kan till exempel träna på att lyfta kattens tassar, röra den vid svansen och titta i kattens ögon, öron och rumpa. Om katten vänjer sig vid detta, och kanske till och med associerar det till något positivt för att den får godisbitar vid hantering, kommer man att få betydligt mindre besvär hos veterinären i framtiden.

Något som kan göra att katten blir mindre stressad på väg till veterinären är att man vänjer den vid att vistas i bilen och att åka bil. Då kommer katten inte att förknippa bilfärder med just veterinärbesök, vilket kan göra att den inte blir stressad förrän man faktiskt kommer dit. Annars är risken att katten förstår direkt vad som är på gång, och blir stressad redan innan man klivit utanför dörren hemma. Att katten är van vid ljuden och lukterna i bilen gör självklart också att själva upplevelsen av att åka bil inte bidrar ytterligare till stressen, så som den kan göra annars. Om man hyr sin bil genom privat leasing, till exempel via Hyundai, kan det dock vara bra att gå igenom förhållningsreglerna för bilen innan man tar in sin katt. Kanske kan man behöva placera katten i en transportbur, istället för direkt på bilens säte, för att undvika det extra slitaget på bilen och de allergener som kattens päls för med sig. Att färdas i en transportbur som den är bekant med kan dock vara positivt för katten, då den omges av lukter som känns hemma och är ”skyddad” av burens väggar. Ett bra sätt att börja vänja katten vid buren är att ställa fram den hemma, med öppen dörr. Genom att lägga några godisbitar i och runt buren kommer man snart att locka den nyfikna katten in i buren, och man kan då prova att stänga dörren och bära runt på buren ett tag, samtidigt som man fortsätter att uppmuntra katten med godis. Allt handlar om att ge katten positiva associationer till de saker som leder fram till ett veterinärbesök, som bilen och buren.

Väl på kliniken kan det vara svårt att hålla kattens stressnivåer nere, men några saker som kan hjälpa är till exempel att placera buren högt i väntrummet (eftersom katten då inte känner sig lika utsatt) och att inte hålla i katten för hårt under undersökningen (eftersom katter blir stressade av att känna sig fasthållna). Med dessa saker i åtanke kommer veterinärbesöken förhoppningsvis att bli så lugna som möjligt för både katt och människa.