Att husdjur har en lugnande inverkan på vårt sinne är välkänt, faktum är att närvaron av en hund eller katt kan motverka känslor av stress på ett avgörande sätt. Detta beror bland annat på den fysiska beröringen – när vi stryker ett djur över pälsen produceras hormonet oxytocin som gör att nivåerna av stresshormonet kortisol sänks och vi slappnar av. När denna slutsats väl är dragen är det inte långsökt att tänka sig att djur kan ha en positiv och lugnande inverkan även i andra miljöer, till exempel arbetsplatser. En katt på kontoret kan faktiskt radikalt påverka medarbetarnas välmående.

I klassisk kontorsmiljö finns det kanske små möjligheter att ha ett djur på plats, men i de flesta större städer finns det i dag mer kreativa kontorslösningar som ofta baseras på medlemskap, där många frilansare, företagare och entreprenörer väljer att hyra arbetsplats. Söker du bland sådana miljöer går det att hitta många olika alternativ, även sådana där husdjur kan följa med till jobbet. Utöver en mer flexibel och kreativ miljö får du också ofta roliga förmåner som medlem. om du arbetar på en kontorsplats Stockholm kan du till exempel få möjlighet att delta i sociala aktiviteter och events via ditt medlemskap.

Katt och människa vid dator

Att ha katt på kontoret är ingen ny idé. I Japan finns husdjursvänliga kontor där katter används för att förbättra medarbetarnas hälsa, skapa en lugnare arbetsmiljö och en mer positiv stämning. Det är svårt att vara stressad och känna ångest när man har katter omkring sig, vilket cheferna själva har konstaterat. Katterna har naturligtvis genomgått kontroller innan de sätts i arbete, för att säkerställa att de själva mår bra och passar in i kontorsmiljön.

Katters förmåga att känna av stämningen

Katter känner ofta när en person är upprörd eller ledsen, vilket är ett annat av de karaktärsdrag som gör att de fungerar så bra både på arbetsplatser och i hemmet. Katter väljer i det läget att söka sig till personen som är upprörd för att få fysisk kontakt, och kan därmed direkt få personen att känna sig lugnare. På så vis har katternas närvaro även en förebyggande effekt genom att de balanserar stämningen och minskar risken för konflikter.

Katt som blir klappad

Även kattens spinnande kan vara terapeutiskt och bidra till att sänka stressnivåer, blodtryck och hjärtfrekvens enligt forskning. Denna effekt använder sig katterna själva av för att lugna varandra, men det är också en effekt som vi människor kan ha stor nytta av. Det finns alltså många skäl att ta upp frågan om husdjur på kontoret vid nästa arbetsplatsmöte!

Att ha katt på kontoret kan ha en mängd positiva effekter på arbetsmiljön. Bland annat kan det bidra till att skapa en lugnare stämning vilket gör det lättare att undvika spänningar och konflikter medarbetare emellan. Det är också vetenskapligt bevisat att såväl fysisk kontakt med katter som deras spinnande minskar vår känsla av stress och gör oss lugnare, vilket bör vara relevant på de flesta arbetsplatser med tanke på mängden stressrelaterade sjukdomar. Men naturligtvis kan det också finnas hinder för att introducera en katt på kontoret. man kan alltid fråga en arbetsrättsjurist vad det finns för möjligheter och vilka faktorer som kan göra det svårare att genomföra.